• plecak na biurko
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

     • Rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 4 września 2023 (poniedziałek).

      Klasy I zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego do sali gimnastycznej o godzinie 8:30.

      Klasy I (podział na klasy będzie wywieszony na tablicy informacyjnej na parterze) spotykają się z wychowawcami o godzinie 8:20 w wyznaczonych salach:

      • 1A turystyczno-krajoznawcza – sala 106
      • 1T turystyczno-krajoznawcza – sala 108
      • 1B teatralna – sala 309
      • 1C nowe media – sala 105
      • 1F filmowo-taneczna – sala 4
      • 1Z prozdrowotna – sala 308
      • 1P prozdrowotna – sala 208

      i razem udają się do sali gimnastycznej na rozpoczęcie roku.

      Pozostałe klasy  rozpoczynają rok szkolny spotkaniami
      z wychowawcami w wyznaczonych salach zgodnie z harmonogramem:

      Klasy II godzina 10:00

      • 2A – sala 306
      • 2T – sala 3
      • 2B – sala 203
      • 2C – sala 101
      • 2F – sala 303
      • 2Z – sala 305

      Klasy III i IV godzina 11:00

      • 3A – sala 204
      • 3B – sala 206
      • 3C – sala 104
      • 3F-  sala   304
      • 3Z – sala 2
      • 4A – sala 302
      • 4B – sala 205
      • 4F – sala 1
      • 4Z – sala 202