• Oferta 2024/2025

    • Termin elektronicznej rejestracji kandydatów: 22 kwietnia 2024 r. - 21 maja 2024 r. do godziny 12.00

     Rekrutację elektroniczną na rok szkolny 2024/2025 prowadzi Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) i rekrutacja odbywa się poprzez stronę:

     https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolaponadpodstawowa

     tu możesz wypełnić wniosek:

     https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolaponadpodstawowa/start

     ------------------------------------

      

     1. Klasa turystyczno-prozdrowotna

     2. Klasa teatralno-taneczna

     3. Klasa filmowo-dziennikarska

      

     Zapraszamy na Dzień Otwarty 20 kwietnia 2024 roku (sobota) w godzinach 9.00-13.00

      


     klasa turystyczno-prozdrowotna

     Klasa turystyczno-prozdrowotna

     Profil turystyczny (grupa I)

     Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

     • język polski
     • matematyka
     • język nowożytny
     • geografia

     Zajęcia dodatkowe: edukacja regionalna, plastyka

     Języki obce: angielski kontynuacja, hiszpański od podstaw

     Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: geografia, język angielski

     W ramach edukacji regionalnej uczniowie mogą uczestniczyć w wycieczkach, lekcjach terenowych i warsztatach na terenie naszego województwa, kraju, a nawet świata. Oferujemy możliwość uczestniczenia w wykładach organizowanych przez Wydział Geograficzny UŁ, programie Erasmus+. Szkoła współpracuje również z Regionalną Organizacją Turystyczną woj. łódzkiego oraz Liceum Ogólnokształcącym w Paphos na Cyprze. 

     Nauka w grupie o profilu turystycznym daje możliwość zdawania matury na poziomie rozszerzonym z geografii, jęz. angielskiego. Dzięki takiemu wyborowi uczniowie mogą studiować np.: turystykę i rekreację, ekonomię, marketing i zarządzanie, archeologię, architekturę krajobrazu, budownictwo, logistykę, itp.

     Profil turystyczny to propozycja dla osób otwartych i ciekawych świata, lubiących aktywnie spędzać czas wolny i myślących o interesującym zawodzie.

      

     Profil prozdrowotny (grupa II)

     Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

     • język polski
     • matematyka
     • język nowożytny
     • biologia

     Zajęcia dodatkowe: edukacja zdrowotna, język łaciński i kultura antyczna
     Języki obce: angielski kontynuacja, hiszpański od podstaw
     Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: biologia, język angielski, język łaciński dla biologa

     W grupie o profilu prozdrowotnym możesz poszerzyć wiedzę z zakresu zdrowia i czynników zagrażających zdrowiu. Rozwijane będą tu umiejętności i postawy, które ułatwiają dokonywanie pozytywnych wyborów dotyczących zdrowego stylu życia. Proponujemy ciekawe spotkania ze specjalistami, uczestnictwo w programach, projektach i konkursach prozdrowotnych.

     Rekomendowane kierunki studiów: psychologia, pedagogika, fizjoterapia, biologia, biotechnologia, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, agroturystyka, dietetyka, kosmetologia, technologia żywienia, inżynieria biomedyczna, menedżer żywności i żywienia, inżynieria biomedyczna, wychowanie fizyczne, medycyna i stomatologia.

     Przykłady bloków tematycznych: dietetyka, gimnastyka relaksacyjna, korekcja wad postawy, równowaga hormonalna organizmu człowieka i jej zaburzenia, podstawowa wiedza o interpretacji badań lekarskich, podstawy pielęgnacji ciała, zdrowie psychiczne, ekologia i współczesne zagrożenia świata, wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, profilaktyka prozdrowotna.

     Sposoby realizacji bloków tematycznych: sesje plakatowe, dyskusje, debaty,  prezentacje multimedialne, konkursy prozdrowotne, wystawy, realizacje programów profilaktyki zdrowotnej i psychoedukacyjnych, warsztaty i wycieczki tematyczne, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin.

     Współpraca z: Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Okręgową i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Okręgową Stacją Krwiodawstwa, Współpraca z Uniwersytetem Medycznym, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, SP ZOZ Centralnym Szpitalem  Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Stomatologia.

      


     klasa teatralno-taneczna

     Klasa teatralno-taneczna

     Profil teatralny (grupa I)

     Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

     • język polski
     • matematyka
     • język nowożytny
     • historia

     Zajęcia dodatkowe: warsztaty teatralne, impostacja głosu, chór, muzyka, wiedza o teatrze i filmie
     Języki obce: angielski kontynuacja, francuski od podstaw
     Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski, historia

     W klasie o profilu teatralnym, pod fachowym okiem specjalistów, odbywają się warsztaty teatralne, zajęcia z emisji głosu oraz  wiedzy o teatrze. Integralną częścią programu są również zajęcia w chórze i zespole szantowym "Piranie" zajęcia taneczne oraz praca w szkolnym kole teatralnym.

     Uczniowie profilu teatralnego uczestniczą w różnych konkursach teatralnych, np. Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych, na których uzyskują liczne nagrody. Młodzież uświetnia swoimi występami uroczystości organizowane w naszym mieście, na przykład podsumowanie konkursów o randze wojewódzkiej, uroczyste zakończenia roku szkolnego z udziałem władz miasta i władz oświatowych, Dni Morza w Łodzi.

     Kandydaci do klasy pierwszej z edukacją teatralną powinni przystąpić do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, który odbędzie się w szkole (ul. Deotymy 1) w dniu 6 czerwca 2024 r. (czwartek). 

     Sprawdzian polega na przygotowaniu i zaprezentowaniu krótkiego programu artystycznego, który powinien zawierać fragment prozy lub poezji i piosenkę. Kandydat dodatkowo może pochwalić się swoimi umiejętnościami (gra na instrumencie, taniec, monolog i inne dodatkowe osiągnięcia). Kandydaci proszeni są o kontakt z sekretariatem liceum w celu ustalenia godziny sprawdzianu. Telefon do sekretariatu liceum: 42 684-22-20.

     Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klas z edukacją teatralną pozwoli zorientować się, czy zdający posiada predyspozycje konieczne do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych.

     Informacje o zakresie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych znajdują się w regulaminie: link do regulaminu.

     Absolwenci klas „b” mają ułatwiony start na studia związane z profilem teatralnym. Ponadto mogą podjąć studia uniwersyteckie na kierunkach: kulturoznawstwo, filologia polska, romanistyka, dziennikarstwo, historia, socjologia, etnologia, psychologia i pedagogika.

     Profil taneczny (grupa II)

     Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

     • język polski
     • matematyka
     • język nowożytny
     • geografia

     Zajęcia dodatkowe: historia sztuki, filozofia nauki, warsztaty taneczne
     Języki obce: angielski kontynuacja, włoski od podstaw
     Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski, język angielski

     Kandydaci do klasy pierwszej grupy z profilem tanecznym powinni przystąpić do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, który odbędzie się w szkole (ul. Deotymy 1). Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klasy o profilu tanecznym odbędzie się 6 czerwca 2024 r. Kandydaci proszeni są o kontakt z sekretariatem liceum w celu ustalenia godziny sprawdzianu. Telefon do sekretariatu liceum: 42 684-22-20.

     Sprawdzian składa się z krótkiej rozmowy z komisją przeprowadzającą przesłuchanie (rozmowa dotyczy zainteresowań tańcem, ogólnej wiedzy o tańcu i szeroko pojętej kulturze) oraz na zaprezentowaniu przez kandydata krótkiego programu artystycznego, który powinien zawierać fragment układu tanecznego w wybranym przez ucznia stylu.

     Informacje o zakresie sprawdzianu uzdolnień kierunkwoych znajdują się w regulaminie: link do regulaminu.

     Edukacja w grupie o profilu tanecznym otwiera perspektywy studiów na kierunkach artystycznych: aktorstwo, wiedza o teatrze, kulturoznawstwo oraz na kierunkach związanych z tańcem i ruchem na Akademii Muzycznej: rytmika, musical, choreografia i techniki tańca, somatyka w tańcu i terapii czy taniec nowoczesny. Program zajęć na warsztatach tanecznych obejmuje: podstawy ruchu scenicznego, podstawowe elementy techniki tańca klasycznego, koordynacje ruchową, improwizację, taniec nowoczesny, ćwiczenia przestrzenne, pracę z gestem, rekwizytem i dźwiękiem, technikę ruchu Witolda Jurewicza, elementy tańca jazzowego, elementy rytmiki. Na zajęciach tanecznych pracujemy nad świadomością ciała, poznajemy ruch w przestrzeni, uczymy się rytmu i rozmieszczenia akcji w przestrzeni. Zajęcia mają na celu zapoznanie z zasadami ruchu i gestu scenicznego oraz opanowanie podstawowej sprawności ruchowej umożliwiającej wykonanie choreografii.

      


     klasa filmowo-dziennikarska

     Klasa filmowo-dziennikarska

     Profil filmowy (grupa I)

     Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

     • język polski
     • matematyka
     • język nowożytny
     • geografia

     Zajęcia dodatkowe: warsztaty filmowe, historia filmu, historia sztuki, filozofia nauki

     Języki obce: angielski kontynuacja, włoski od podstaw

     Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski, język angielski

     To, co wyróżnia grupę filmową w klasie z edukacją filmowo-taneczną to możliwość realizacji etiud filmowych pod okiem filmoznawcy Michała Dondzika. Ponadto w programie znajdują się zajęcia z historii filmu, podczas których młodzi adepci sztuki filmowej poznają dzieje kina od Braci Lumière do Quentina Tarantino. Absolwenci klasy mają wstępny warsztat do egzaminów do szkoły filmowej oraz innych kierunków artystycznych.

     Profil dziennikarski (grupa II)

     Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

     • język polski
     • matematyka
     • język nowożytny
     • wiedza o społeczeństwie

     Zajęcia dodatkowe: dziennikarstwo i nowe media, filozofia, grafika komputerowa i multimedia
     Języki obce: angielski kontynuacja, włoski od podstaw
     Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski, język angielski

     W grupie dziennikarskiej będzie realizowany rozszerzony program nauczania języka polskiego i języka angielskiego, a dodatkowe zajęcia - dziennikarstwo i nowe media oraz grafika komputerowa i multimedia pozwolą zdobyć wiedzę oraz umiejętności dające możliwości rozwoju w branży medialnej. Pod kierunkiem zawodowej dziennikarki uczniowie będą uczyć się warsztatu - redagować teksty, audycje oraz tworzyć materiały multimedialne. Efekty własnej pracy można będzie prezentować w gazetce szkolnej, radiowęźle, a także na stronach internetowych. Rozwijanie dziennikarskich pasji umożliwi również prowadzona przez naszą szkołę współpraca z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ.

     Uczniowie po ukończeniu tej klasy mogą poszerzać swoja wiedzę na następujących kierunkach UŁ: Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji, Dziennikarstwo międzynarodowe, Nowe media i kultura cyfrowa, Socjologia, Okcydentalistyka.