• Dyrektor
    mgr inż. Małgorzata Caban

    Wicedyrektor
    mgr Anna Koroza

    język polski
    mgr Klaudyna Andrijewska
    mgr Magdalena Malinowska
    mgr Beata Marcinkowska
    mgr Joanna Przybyłowska

    język angielski
    mgr Mariola Golicka
    mgr Anna Jeżewska
    mgr Sylwia Pawłowska
    mgr Jolanta Przybył - Ulańska
    mgr Aneta Szczapa
    mgr Joanna Tomczyk
    mgr Marta Welk - Tomalska
    mgr Ewa Wesołowska

    język francuski
    mgr Małgorzata Magdziarz
    mgr Karolina Rutowicz

    język łaciński
    mgr Anna Koroza
    mgr Daria Zawiasa

    język hiszpański
    mgr Małgorzata Magdziarz
    mgr Łukasz Sońdka

    język włoski
    mgr Karolina Rutowicz
    mgr Karolina Wilk

    historia, WOS
    mgr Agnieszka Cichowicz
    mgr Arkadiusz Dąbrowski
    mgr Marzena Jakimiak - Janiszewska
    mgr Karolina Nowinowska

    matematyka
    mgr Edyta Bednarek
    mgr inż. Małgorzata Caban
    mgr Sylwia Gadomska
    mgr Weronika Gandecka
    mgr Anna Jeziorska
    mgr Magdalena Kubiak
    mgr Sławomir Szmajda

    fizyka
    mgr Piotr Kownacki

    chemia
    mgr Magdalena Owczarek-Raszewska
    mgr Maciej Waligórski

    biologia

    mgr Patrycja Kowalska
    mgr Agnieszka Parczewska
    mgr  Anna Rybińska - Latko

    geografia

    dr Krzysztof Grzelak
    mgr Krzysztof Wojtunik

    przedsiębiorczość
    mgr Tomasz Jabłoński

    edukacja dla bezpieczeństwa
    mgr Michał Andrijewski

    plastyka
    mgr Katarzyna Szymanek -Zaguła

    informatyka
    mgr inż. Paweł Kulesza
    mgr Sławomir Szmajda
    mgr Beata Sobieraj
    dr inż. Agnieszka Siwocha

    wychowanie fizyczne
    mgr Jarosław Cepak
    mgr Izabela Świta
    mgr Tomasz Jabłoński
    mgr Michał Andrijewski

    etyka
    mgr Anna Koroza
    mgr Elżbieta Konopacka

    religia
    mgr Bartłomiej Andrych

    filozofia
    mgr Elżbieta Konopacka

    warsztaty teatralne
    mgr Anna Ciszowska

    warsztaty filmowe, historia filmu
    dr Michał Dondzik

    warsztaty dziennikarskie
    mgr Katarzyna Giedrojć

    warsztaty taneczne
    mgr Marlena Bełdzikowska

    historia sztuki
    mgr Katarzyna Szymanek -Zaguła

    muzyka, impostacja głosu, chór
    mgr Piotr Ranfeld

    pedagog
    mgr Joanna Filipczak

    pedagog specjalny
    mgr Agnieszka Korzekwa

    psycholog
    mgr Aleksandra Kiełkowska

    biblioteka
    mgr Jolanta Fladzińska