• Dla osób z niepełnosprawnościami

   • Gdzie jesteśmy?

    VI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela  znajduje się w Łodzi na ulicy Deotymy 1. Do budynku szkoły można wejść od ulicy Deotymy. 

     wejście do budynku szkoły

    Kiedy wejdziesz do budynku szkoły, jako pierwszą zobaczysz dyżurkę. 

    dyżurka

    Sekretariat to biuro, do którego dostarczamy pisma, podania i dokumenty. 

    Sekretariat znajduje się na piętrze, po wejściu schodami należy skręcić w lewo i z prawej strony znajduje się sekretariat, to są drzwi do sekretariatu. 

     drzwi do sekretariatu

    Czym zajmuje się VI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Łodzi? 

    VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi jest szkołą publiczną ponadpodstawową. 

    W szkole zajmujemy się kształceniem i wychowywaniem uczniów. Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. 

    Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

    Dyrektorem szkoły jest Pani Małgorzata Caban. 

    W szkole zatrudnieni są nauczyciele, kierownik gospodarczy oraz pracownicy sekretariatu i obsługi. 

    W naszej placówce zapewniamy uczniom: 

    Opiekę pedagoga

    Uczniowie mogą skorzystać z pomocy pedagoga, jego gabinet znajduje się na parterze, przy dyżurce. To są drzwi do gabinetu pedagoga i psychologa. 

     drzwi do gabinetu pedagoga i psychologa

    Opiekę pielęgniarki szkolnej

    Gabinet pielęgniarki szkolnej mieści się na parterze, po wejściu do budynku trzeba iść prosto z lewej strony schodów w kierunku sali gimnastycznej. To są drzwi do gabinetu pielęgniarki. 

     drzwi do gabinetu pielęgniarki

     Jak się z nami skontaktować? 

    1. Telefonicznie: 42 684 22 20 
    2. Możesz też wysłać e-maila na adres: kontakt@lo6.elodz.edu.pl 
    3. Możesz napisać pismo i wysłać na adres: Liceum Ogólnokształcące nr 6, ul. Deotymy 1, 93-267 Łódź 
    4. Możesz przynieść pismo do sekretariatu szkoły.Sekretariat jest otwarty w godzinach od 9.00 do 15.00.

     

     

    • Informacje ogólne o VI LO w Łodzi w języku migowym